365/130 „Szarydzień”


„365 (2018)” tu powstaje trzysta sześćdziesiąt pięć fotografii z kolejnych trzystu sześćdziesięciu pięciu dni … aby Fotografia była ze mną:)

Własna droga #5
365/129 "Wypad z Michałem do Warszawy"