Tag: Koparki

Jaworzno–Szczakowa – „Koparki” (Kamieniołom Koparki w Jaworznie) – zbiornik poeksploatacyjny w Jaworznie, będący jednym z najpopularniejszych polskich nurkowisk. Nad zbiornikiem leży całoroczna baza nurkowa „Koparki”.

Zbiornik leży na miejscu dawnego kamieniołomu „Gródek” w Szczakowej, jednej z dzielnic Jaworzna, na Górnym Śląsku. Wydobywano tam dolomit dla Zakładów Dolomitowych „Szczakowa” (dawniej: Cementownia Szczakowa). W 1997 r., gdy postawiony w stan likwidacji zakład nie był w stanie płacić swych zobowiązań, zakład energetyczny wstrzymał dostawy prądu. Zatrzymanie pracy pomp spowodowało, że w ciągu kilkudziesięciu godzin wszystkie głębiej położone części kamieniołomu zalała woda.