Szczupaczek był

Wakacje
Vis, przestrzeń poruszona