Skamieniałe

Ciężkowice i okolice:)

Jaworzyna
Sebastian lampą