Kondratowa Gubałówka w Kościelisku będąc

Z Koninek na Turbacz z Sylwi
Z Sylwi Grzesiem na Wołowiec