Prawdziwa zima

Tatry.

Tak sobie myślę, że niniejszy esej rozpocznie cykl pt. Prawdziwa Zima. Takie większe ukonkretnienie cyklu Góry.

Sebastian, Koparki i...Tworek.
Taterki