Aktualizacja portfolio Nurkowej Fotografii Czarnobiałej

Link do nowej strony https://marcinwojtasik.eu/uw-portfolio-2023/

Dla spójności 😉

Vis / Lina II
Genius Loci