Star

Samochód Star 742 / Kamieniołom Koparki w Jaworznie / Zdjęcia z lat 2022-2024.

Złom
Turbacz?