Strbskie Pleso

2024-04-25. Spacerowo. Z Sylwi.

Kreta /szkic
Wrocław