Krzyżne

Sylwi w roli głównej i Twójcim w roli cienioplanowej.

taaa...Kreta!
s E. bas T. ian