taaa…Kreta!

Urywki z rozrywki 😉

Czuby i Szyja
Krzyżne